مشاور فروش و بازاریابی

مشاور فروش و بازاریابی

مشاور فروش و بازاریابی مشاور فروش و بازاریابی با کار بر روی روش‌ های بازاریابی به فروش بیشتر یک کسب و کار کمک می ‌کند. این مشاور برای در پیش گرفتن رویکردهای موفقیت آمیز در تبلیغات، ارائه ی برند، استفاده ی درست از کانال ‌ها و رسانه‌ های مناسب تبلیغات و سایر موارد، به کسب…