مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار مشاوره کسب و کار فرآیندی است که در آن یک متخصص یا گروه متخصصان با تجربه، با بررسی و تحلیل عوامل مختلف از جمله بازار، رقبا، مدیریت، بازاریابی، مالی و عملکرد سازمانی، به کسب و کارها کمک می‌کنند تا راهکارهای بهبود و توسعه را شناسایی و اجرا کنند. این خدمات می‌تواند…