شرکت آکام آتا منطقه آزاد انزلی یاشا سازمند دکتر مهندس سازمند

موسس، مدیرعامل، و عضو هیت مدیره

امین شجاع شرکت آکام آتا منطقه آزاد انزلی

مشاور ارشد بازرگانی و حمل و نقل

مهندس امین شجاع مشاور کسب و کار – گرایش: بازرگانی و حمل و نقل  شرکت آکام آتا ( سهامی خاص) مدرس دانشگاه متخصص بازرگانی بین الملل و حمل و نقل با تمرکز بر بازار CIS کشورهای حاشیه دریای خزر کارشناس ارشد مدیریت MBA – گرایش بازاریابی کارشناس مهندسی مواد و متالورژی مدیر عامل و عضو…

فاطمه کامران آزاد شرکت آکام آتا منطقه آزاد انزلی

مسئول دفتر / کارشناس ارشد

سحر معاف

مشاور ارشد طراحی و گرافیست